Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI SOYADI

HİSSE ORANI

SERMAYE MİKTARI (TL)

HASAN ALTUNKAYNAK

% 41,65

3.333.000,00

ALİ ALTUNKAYNAK

% 41,65

3.333.000,00

YUSUF SAĞLAM

% 3,00

240.000,00

FİRDEVS ALTUNKAYNAK

% 8,35

667.000,00

KEZİBAN SAĞLAM

% 5,35

427.000,00